Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 Products Categories
 
 

ที่ดินเขาใหญ่ โครงการที่ดินเขาใหญ่ ขายที่ดินเขาใหญ่ ซื้อที่ดินเขาใหญ่ ที่ดิน เขาใหญ่ ศูนย์รวมที่ดินเขาใหญ่ สำหรับสร้างบ้านพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่ที่งดงาม ที่ดินสวย เขาใหญ่งดงาม สังคมมีระดับ


> Services

 

บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คือ บริษัทฯที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นงานด้านปั๊ม และพัดลมอุตสาหกรรมป็นหลัก แต่ในความชำนาญฉพาะด้านของทางบริษัทฯเราได้พัฒนาธุรกิจของเราให้เพิ่ม ความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวความคิด "NOT ONLY SPECIALIST BUT ALSO MULTIPLE PERFORMANCE"

กระบวนการการจัดทำระบบบำรุงรักษา
ผังการจัดทำระบบบำรุงรักษาจะช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจทั้งแนวความคิดและลำดับการปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการจัดทำระบบบำรุงรักษามีดังนี้
 
1. สำรวจเครื่องจักร
พิจารณาความเป็นไปได้ของเครื่องจักรที่จะนำเข้าสู่ระบบบำรุงรักษา การทบทวนประสิทธิภาพ ประวัติเครื่องจักร จำนวน แบบของเครื่องจักร ระดับความสำคัญต่อกระบวนการผลิต ชนิด และความถี่ของความขัดข้อง
2. เลือกเครื่องจักร
ที่สามารถตรวจวัดควบคุมได้ง่าย และความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในระบบ
3. เลือกวิธีการตรวจวัด
โดยพิจารณาว่าตรวจวัดอะไร วัดอย่างไร วัดเมื่อไร และจุดตรงไหน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ
4. กำหนดพิกัดการบำรุงรักษา
เป็นการกำหนดระดับหรือค่าพิกัดตรวจวัดแสดงระดับการทำงานว่า ดี แย่ หรือต้องแก้ไข โดยอ้างอิงกับมาตรฐานแต่ละประเภท
5. การดำเนินการ
วิเคราะห์เครื่องจักร ควมรุนแรงผิดปกติ ความถี่การตรวจวัดเฝ้าระวัง การจัดสร้างข้อมูลตารางรายงานผลการตรวจวัดสภาพเครื่องจักร การสื่อสารข้อมูล การแก้ไขปัญหา เปรียบเทียบผลก่อนหลัง
 
ระดับพัฒนาระบบซ่อมบำรุง
  - TPM การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนรวม
  - RM การบำรุงรักษาที่เกิดจากความเชื่อมั่น
  - PaM การบำรุงรักษาพยากรณ์
  - Proactive M การบำรุงรักษาเชิงรุก
  - PM การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  - BM การบำรุงรักษาแบบเสียแล้วซ่อม

 

 
• Pump and fan service maintenance
 

ด้วยประสบการณ์งานกว่า 10 ปีของทีมงาน ได้หล่อหลอมให้บริษัทฯ ได้มีความชำนาญในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาของงานปั๊มและงานพัดลมอุตสาหกรรมโรงงาน โดยบริษัทฯมีทีมงานที่มีความสามารถสูงเข้าซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานของลูกค้าคล่องตัวมากขึ้น

   
• Vibration analysis and solution result
 

เครื่องจักรโดยทั่วไปเมื่อมีการใช้งานจะเกิดการสึกหรอ ซึ่งหลายครั้งส่วนที่เสียหายมักไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา ดังนั้นการแก้ไข้เฉพาะส่วนที่เสียหายก็ไม่อาจทำให้ปัญหาหมดลงได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญที่ต้นเหตุจึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์โดยวิธี Vibration Analysis เป็นวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายทางบริษัทฯมีบริการวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดย Specialist ผู้ชำนาญ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในงาน Vibration Analysis ซึ่งสามารถวิคราะห์ได้ทั้งสาเหตุของการสั่นพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข

   
• Vibration measurment
 
การวางแผนงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยทั่วไปมักจะติดปัญหาในเรื่องเวลา กำลังคนและการซ่อมบำรุงไม่สามารถ เจาะจงถึงจุดหรือชิ้นส่วนที่เสียหายได้ ทำให้บางครั้งเครื่องจักรก็เกิดการเสียหายหลังจากซ่อมบำรุงไม่นาน

การทำระบบ Predictive maintenance โดยการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรและวิเคราะห์อาการโดยการวิธี Spectrum Analysis จะช่วยให้กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงได้อย่างแม่ยำและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
   
• Fields balance / Shop balance
 
รับตั้ง Balance พัดลมทั้งในและนอกสถานที่ด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน ซึ่งอาการสั่นอาจเกิดจากปัญหาอื่นรวมอยู่ด้วย
   
• Sale and supply
 
บริษัทเป็นผู้จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม , พัดลมโรงงาน และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ โดยบริษัทมีรูปแบบ การขายต่างๆทั้งการขายอย่างเดียวและขายพร้อมการติดตั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารงานของ ลูกค้า
   
• Sub-contractor
 
- รับติดตั้งระบบ Piping และ Air Duct
- รับงานโครงสร้างและงานเหล็กขึ้นรูปตามออกแบบ
 
Pump and Fan Service maintenance
ด้วยประสบการณ์งานกว่า 10 ปีของทีมงาน ได้หล่อหลอมให้บริษัทฯ ได้มีความชำนาญในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาของงานปั๊มและงานพัดลมอุตสาหกรรมโรงงาน โดยบริษัทฯมีทีมงานที่มีความสามารถสูงเข้าซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานของลูกค้าคล่องตัวมากขึ้น
  Useronline 
 
 Visitor Number 
318728318728318728318728318728318728 
 
 
 
Copyright © 2010 SWINBURNE ENGINEERING CO., LTD. All Rights Reserved. 
125 Moo 6, Soi Sukapibal 4, King Kaeo-Bangphli Rd., Bangphliyai, Bangphli, Samutprakarn 10540
Tel. 0-2330-0228-9  Fax. 0-2330-0230   E-mail: swinburne@swinburne.co.th